EĞİTİM ÇÖZÜMLERİ

Teknoloji geliştikçe eğitim ve öğretim biçimleri de farklılaşmaktadır. Teknoloji ile iç içe büyüyen çocuklar, teknolojinin öğretim sürecine dahil edildiği multimedya destekli interaktif öğrenme olanaklarıyla daha hızlı ve kolay öğrenmektedir.

Bu öğretim sürecini desteklemek amacıyla geliştirilen Vestel Etkileşimli LED Akıllı Tahtalar, öğrencilerin dersle etkileşimini arttıran yaratıcı birer eğitim materyalidir.

Projeksiyon sistemine kıyasla oldukça uzun ömürlü olan akıllı tahtalar sayesinde, notebook, perde ve projektöre ihtiyaç kalmaz. Takibi oldukça zor olan yoklama kâğıtları, belgeler ve sınav kağıtları dijital ortamda kolayca depolanıp takip edilebilir ve çok daha verimli ders işlenebilir.

Bilgilendirme Ekranları, duyuruların paylaşılmasında kullanılabilir. Pano ve afişlere kıyasla daha dikkat çekicidir böylece tüm duyurular görünür kılınır.

Öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri okullarda aydınlatmanın önemi çok büyüktür. Öğrencilerin öğrenme yeteneklerinin maksimumda tutulabilmesi için sınıflarda gerekli aydınlık seviyesi ve homojenlik yakalanmak zorundadır.

Asrav Bilişim bünyesinde sunulan “Aydınlatma Çözümleri” ile uygun renk sıcaklığında ve gerekli lümen değerine sahip Vestel LED armatürler kullanılarak tasarımı yapılan aydınlatma ile sağlanan homojen ışık dağılımı sayesinde öğrenci ve öğretmenlerin performansı artırılıp eğitimin kalitesi yükseltilir. Ayrıca aydınlatma otomasyonu aracılığıyla sınıfa giren güneş ışığı seviyesine göre armatürlerin açıklık seviyeleri kontrol edilerek doğal aydınlatmadan maksimum seviyede faydalanılır, enerjiden tasarruf sağlanır.

Okullarda sağlıklı bir eğitimin yaratılması için ortam sıcaklığının belirli standart değerlerde tutulması ve ortamdaki hava kalitesinin insanin biyolojik ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde tazelenmesi çok önemlidir. Bu amaçla “Asrav Bilişim” çatısı altında sunulan “Vestel İklimlendirme Çözümleri” ile iç ortam havası hassas sıcaklık kontrolü teknolojisiyle optimum şartlarda tutan VRF klimalar kullanılarak elverişli bir öğrenme alanı yaratılır.